Alert
אויב איר האט א האוזינג, עסנווארג, יוטיליטי, אדער הייצונג עמערדזשענסי, ביטע פארבינדט זיך מיט אייער לאקאלע דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס זאפארט. אויב איר האט א לעבנס-דראענדע אדער מעדיצינישע עמערדזשענסי, ביטע רופט 911.

נידריגע איינקונפט הויזגעזונד וואסער הילף פראגראם (LIHWAP)

דער נידריגע איינקונפט הויזגעזונד וואסער הילף פראגראם (Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP) העלפט הויזגעזינדער מיט נידעריגע איינקונפט צו צאלן פאר די קאסטן פון טרינקען וואסער און אפלויף וואסער סערוויסעס. דער פראגראם קען העלפן הויזגעזינדער וועלכע האבן פארגאנגענע בילס וועלכע זיי זענען שולדיג פאר טרינקען וואסער און/אדער אפלויף וואסער סערוויסעס. LIHWAP קען העלפן פארמיידן אייער טרינקען וואסער און אפלויף וואסער סערוויסעס פון אפגעהאקט ווערן. פאר מער אינפארמאציע און וויאזוי צו אפּלייען, באזוכט ביטע https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/.

myBenefits

Thursday August 11, 2022

צוריקקערנדע באנוצער Returning Users

געבט זיך איין פאר SNAP

געבט זיך איין פאר פאבליק הילף

גייט ווייטער מיטן אפליקאציע

טרעק אפליקאציע

ריסערטיפיי בענעפיטן

באריכט ענדערונגען

זעט קעיס איינצלהייטן

געבט אריין באשטעטיגונג דאקומענטן

נייע באנוצער New Users

myBenefits נוצט NY.gov, ניו יארק סטעיטס מיטגעטיילטע לאג-אין סערוויס. NY.gov געבט אייך צוטריט צו אנליין סערוויסעס פון מערערע ניו יארק סטעיט אגענטורן מיט בלויז איין יוזערניעם און פאסווארד. פאר מער אינפארמאציע, גייט צו: https://my.ny.gov/

EBT סומע EBT Balance

SNAP און קעש אקאונט

טראנסאקשאן היסטאריע

טוישט אייער PIN

רעפּאָרט-קאַרד פארלוירן אדער קאליע

בין איך בארעכטיגט? Pre Screening

SNAP

הילף פראגראמען

העלט אינשורענס

שטייער קרעדיטס

ביטע באמערקט

אום דעצעמבער 1, 2021 וועט ניו יארק סטעיט פארבעסערן די זיכערהייט באשיצונגען פון אונזערע וועבזייטלעך און עפּס. צוטריט צו רעגירונג וועבזייטלעך און עפּס וועלן פון יעצט ארבעטן נאר מיט מאדערנע און פארזיכערטע אינטערנעט בראַוזערס. אויב איר נוצט אן אלטע אינטערנעט בראַוזער, וועט איר דאס דארפן טוישן מיט א נייערע אינטערנעט בראַוזער בעפאר דעצעמבער 1. צו זיכער מאכן אז די פונדאסניי-פארזיכערטע וועבזייטלעך ארבעטן ווייטער מיט אייער בראַוזער, באזוכט

די פאלגנדע פאפולערע אינטערנעט בראַוזערס זענען צווישן די פילע וועלכע ארבעטן מיט די נייע פארזיכערונג פראטאקאל

Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Edge ווערסיע 12 און העכער
Google Chrome ווערסיע 30 און העכער Mozilla Firefox 27 און העכער
Opera 17 און העכער Apple Safari 7 און העכער